Uprawa konopi

Kontraktacja upraw konopi włóknistych
(Cannabis sativa L. – HEMP – katalogowe odmiany
z certyfikowanych nasion lub z rozsadów)

Oferujemy:

 • Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,
 • Wsparcie agrotechniczne w całym okresie uprawy,
 • Opiekę merytoryczną ekspertów,
 • Zakup całego suszu / nasion według ustaleń
 • Wysoką rentowność plantacji,
 • Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa, konopi przemysłowych.

Kontraktacja

Szczegóły świadczeń – od doradztwa i wsparcia na etapie planowania przedsięwzięcia po warunki odbioru surowca i rozliczenia dostawy uzgadniamy indywidualnie, przed podpisaniem umowy, z zachowaniem jednakowych warunków handlowych i polityki cenowej.

 • GrowPharma jest podmiotem uprawnionym do skupu konopi włóknistych na terenie całego kraju oraz do sprzedaży kwalifikowanych nasion odmian konopi dopuszczonych do wysiewu w UE. Gwarancja legalności, możliwość wyboru odmian i warunków uprawy.

 • Atrakcyjne warunki kontraktacji
  i skupu plonów (ceny i świadczenia dodatkowe np. szkolenia terenowe, wsparcie w załatwianiu urzędowych formalności – gwarancje bezpieczeństwa prawnego).

 • Możliwość ustalenia ceny skupu
  wg zawartości określonych substancji lub innych cech jakościowych / ilościowych w zebranych plonach (elastyczna polityka handlowa uwzględniająca rodzaj uprawy,
  cel przetwórstwa itp.).

Wypełnij formularz zamówień
i skompletuj zamówienie nasion konopii

Zamów nasiona

Nasze zaplecze usługowe i kontakty branżowe pozwalają zorganizować możliwość kontraktacji uprawy w każdym województwie – zarówno polowej jak i zamkniętej
(w warunkach kontrolowanych) jak również możliwość uruchomienia związanego z uprawą i przetwórstwem przedsiębiorstwa produkcyjnego / handlowego.

Szkolenia

Dla prowadzących uprawę zapewniamy szkolenia oraz indywidualne wsparcie w zakresie agrotechniki (od podstaw do umiejętności zaawansowanych) oraz bezpieczeństwa prawnego i procedur urzędowych.
Dla biznesu (inwestorów, kadry zarządzającej, kluczowego personelu) oferujemy szkolenia (grupowe / indywidualne) oraz doradztwo regulacyjne, biznesowe, w tym kompleksowe wsparcie procesów decyzyjnych na wszystkich etapach planowania, organizacji, realizacji przedsięwzięć, komercjalizacji projektów.

Więcej informacji o szkoleniach

Przejdź do podstrony szkolenia
Grupy producentów rolnych i centrum wsparcia organizacji rynków zbytu dla rolnictwa

W planach mamy zapewnienie – w oparciu o przewidziane prawem formy prowadzenia
i finansowania wsparcia upraw i przetwórstwa konopi – zaplecza usługowego, informacyjnego, kapitałowego oraz dostępu do infrastruktury, organizacji rynku zbytu (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny i wyrobów użytkowych) w każdym województwie.
W zależności od zainteresowania i dostępności funduszy informacje będą rozpowszechniane poprzez instytucje regulacji rynku rolnego, organizacje społeczne i gospodarcze, media lokalne oraz w ramach prywatnych inicjatyw.

Zapraszamy do współpracy firmy chcące poszerzyć swoją działalność o konopie