Pytania i odpowiedzi

 • Jakie są dane firmy?

  Grow Pharma Sp. z o.o.
  ul. Anny Jagielonki 2/52
  21-500 Biała Podlaska

  KRS: 0000719383
  NIP: 5372641270
  REGON: 369556540

 • Jak założyć swoją uprawę?

  Nasze zaplecze usługowe i kontakty branżowe pozwalają zorganizować możliwość kontraktacji uprawy w każdym województwie – zarówno polowej jak i zamkniętej (w warunkach kontrolowanych) jak również możliwość uruchomienia związanego z uprawą i przetwórstwem przedsiębiorstwa produkcyjnego / handlowego.

  Oferujemy:

  • Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,
  • Wsparcie agrotechniczne w całym okresie uprawy,
  • Opiekę merytoryczną ekspertów,
  • Zakup całego suszu / nasion według ustaleń
  • Wysoką rentowność plantacji,
  • Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych.
 • Czy własna uprawa jest legalna?

  Zapewniamy kontraktację uprawy i skup plonu na atrakcyjnych warunkach oraz wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie agrotechniki. Gwarantujemy bezpieczeństwo prawne i załatwienie urzędowych formalności.

   

  Uprawa konopi włóknistych

  (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii)

   

  Art. 45 ust.3: Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (…)

  Art. 46 ust.2: Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona

  1) Na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach (…)

  2) przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie (…)

  Szczegółowe informacje dotyczące regulacji prawnych znajdują się w zakładce ‘regulacje prawne

 • Jak udokumentować legalność wysiewu?

  1) Fakturą zakupu od podmiotu uprawnionego do sprzedaży nasion na terenie województwa, wpisanego do rejestru Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

  2) Etykietą z opakowania nasion (dokumenty te zwykle należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na uprawę).

   art. 46 ust. 3. Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany (…) potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

  3) Umową kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

 • Czym jest umowa Kontraktacji?

  Art. 613. K.C. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

 • Jakie świadczenia gwarantuje umowa Kontraktacji?

  1) Zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej.

  2) Pomoc agrotechniczna i zootechniczna.

  3) Premie pieniężne.

  4) Premie rzeczowe.

  5) Gwarancje prawne: dokumentacja, zezwolenia, analizy.

  6) Kontrola jakości i wsparcie w trakcie procesu.

  7) Szkolenia i bieżące wsparcie.

 • Kto może wziąć udział w szkoleniu GrowPharma?

  Dla prowadzących uprawę zapewniamy szkolenia oraz indywidualne wsparcie w zakresie agrotechniki (od podstaw do umiejętności zaawansowanych) oraz bezpieczeństwa prawnego i procedur urzędowych.

  Dla biznesu (inwestorów, kadry zarządzającej, kluczowego personelu) oferujemy szkolenia (grupowe / indywidualne) oraz doradztwo regulacyjne, biznesowe, w tym kompleksowe wsparcie procesów decyzyjnych na wszystkich etapach planowania, organizacji, realizacji przedsięwzięć, komercjalizacji projektów.

 • Czym jest GrowPharma Clinic dla pacjenta?

  Są to przede wszystkim świadczenia ambulatoryjne (ośrodki stacjonarne), wizyty domowe, telemedycyna. Wybór lekarza, placówki, terminów wizyt, zakresu i formy świadczeń, udzielanych informacji – ściśle według potrzeb i preferencji pacjenta, wskazań wiedzy i standardów opieki medycznej. Zapewniamy:

  • Specjalistyczne praktyki lekarskie
  • Konsultacje on-line
  • Rejestracja wizyt
  • Dokumentacja medyczna
  • Recepty
  • Zaświadczenia, skierowania
  • Możliwość udziału w badaniach

  Jeżeli chcesz zarezerwować wizytę zgłoś się do dowolnej placówki GrowPharma Clinic, zarezerwuj termin online lub zadzwoń na numer infolinii.

 • Czym jest GrowPharma Clinic dla lekarza?

  To przede wszystkim współpraca na podstawie umowy ramowej (zakres działalności, tryb komunikacji, odpowiedzialność), możliwość interaktywnej regulacji: zakresu, form, czasu i lokalizacji udzielanych świadczeń, wymiany informacji, dostępu do infrastruktury i usług wspólnych. Zapewniamy szerokie możliwości udzielania świadczeń on-line, włącznie z rejestracją wizyt i bezpośrednią komunikacją z pacjentem, prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej. Dzięki współpracy z nami uzyskasz wpis w bazie podmiotów wykonujących praktykę zawodową w środowisku GrowPharma Clinic (informacje o zakresie świadczeń wg specjalizacji, o dostępności, dane teleadresowe, kontaktowe – wg indywidualnych ustawień preferencji). Gwarantujemy zintegrowane zarządzanie rejestracją i ewidencja udzielanych świadczeń – możliwość zdalnego delegowania uprawnień i podzlecania świadczeń innym specjalistom (z zachowaniem zasad wykonywania zawodu i prowadzenia dokumentacji).

  Podmioty zainteresowane praktyką zawodową bądź inną formą współpracy w środowisku GrowPharma Clinic zapraszamy do zgłoszenia poprzez formularz.

 • Jakie produkty znajdę w ofercie GrowPharma?

  • Kosmetyki

  Maści, mydła, kremy, szampony, odżywki i balsamy z olejkiem CBD. Doskonałe kosmetyki konopne do codziennej pielęgnacji i do zastosowań funkcjonalnych.

  • Produkty spożywcze

  Mąka, nasiona, herbaty, oleje spożywcze oraz inne produkty i wyroby z konopi (ciastka, masło, nalewki) cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzięki swoim walorom smakowym i prozdrowotnym.

  • Susz roślinny

  Najwyższej jakości certyfikowane nasiona oraz świeże i suszone kwiatostany (susz konopny) wyselekcjonowanych odmian, z gwarantowaną zawartością naturalnych fitokanabinoidów, do zastosowań indywidualnych oraz przemysłowych.

  • Ekstrakty

  Ekstrakty, destylaty, izolaty, pasty z konopi znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym. Wybrane odmiany i preparaty w różnej postaci są dopuszczone do uprawy i produkcji w Polsce i w UE oraz do zastosowań badawczych i mogą być przedmiotem obrotu B2B.

  • Wyposażenie grow

  Podłoże, nawozy, donice, lampy, nawilżacze i osuszacze powietrza, wentylatory, termometry i inne wysokiej jakości wyposażenie agrotechniczne.

  • Wyposażenie pharma

  Destylatory, ekstraktory, wirówki, reflektometry i inne urządzenia stosowane w przetwórstwie konopi do otrzymywania różnych form i nadawania postaci, półproduktów i gotowych preparatów przemysłowych, recepturowych, materiałów do badań – dystrybucja i wsparcie dla przedsiębiorstw w branży technologicznej, laboratoryjnej, projektów B+R.

 • Czym jest system jakości GMP?

  Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) jest to system organizacji i zarządzania i nadzoru oparty na procedurach operacyjnych i kontrolnych w zakresie zapewnienia jakości (powtarzalności oraz jednorodności produktów), poprzez ścisły nadzór nad procesem produkcji, w tym prowadzenie poprawnej dokumentacji każdego etapu procesu – od zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie oraz znakowanie, aż do momentu składowania i przygotowania dystrybucji gotowych wyrobów.

  Na system jakości GMP składają się:

  • otoczenie i lokalizacja zakładu,
  • higiena personelu,
  • maszyny i urządzenia,
  • procesy utrzymania czystości,
  • budynki i pomieszczenia,
  • pomieszczenia i procesy produkcyjne,
  • pomieszczenia i procesy produkcyjne,
  • kontrola jakości materiałów,
  • magazynowanie i dystrybucja.
 • Czy mogę zacząć produkcję, jeśli nie znam się na uprawie?

  Dla zainteresowanych produkcją, dystrybucją polskich leków i substancji farmaceutycznych na bazie polskich konopi bądź inwestycją w ten rynek oferujemy:

  • Doradztwo operacyjne, inwestycyjne (środowisko regulacyjne, wymogi, perspektywy biznesowe).
  • Doradztwo i konsultacje przedinwestycyjne (przegląd zasobów przedsiębiorstwa, ocena wykonalności i opłacalności inwestycji, modele biznesowe, wyceny).
  • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania i kontroli jakości na każdym etapie przedsięwzięcia.
 • Co gwarantuje wysoką jakość produktów?

  Współpracujemy z cenionymi i renomowanymi laboratoriami, wykonującymi badania farmaceutyków. Posiadającymi Certyfikaty GMP, Zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz Zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie substancji psychotropowych.

  Oferujemy również analizy laboratoryjne:

  • profil kannabinoidów,
  • badania pozostałości pestycydów i mikotoksyn,
  • badania pozostałości metali ciężkich,
  • badania czystości mikrobiologicznej,
  • badania pozostałości rozpuszczalników,
  • badania zawartości terpenów.